Konsultacje prawne

Świadczymy pomoc prawną zarówno dla podmiotów dopiero zaczynających swoją działalność jak i dla przedsiębiorców mających doświadczenie rynkowe.

Doradzamy w jaki sposób możesz:
Ø rozpocząć działalność biznesową w Polsce, w tym w zakresie e-commerce, RODO i praw konsumentów;
Ø założyć i zlikwidować spółkę (osobową i kapitałową ) i jej oddziały;
Ø prowadzić działalność bieżącą w ramach spółek i ich organów jak i w formie innych podmiotów zgodną z prawem oraz e-commerce, RODO i przepisami z zakresu praw konsumenta,
Ø działać zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego (corporate governance),
Ø działać zgodnie z RODO i ochroną praw konsumentów,
Ø zapewnić ochronę praw i interesów wspólników oraz akcjonariuszy,
Ø przygotowywać i negocjować umowy handlowe

Masz pytania, chcesz porozmawiać o danym zakresie wdrożeniowym.

Skontaktuj się z nami