Audyty

Jeśli jesteś zainteresowany sprawdzeniem firmy przed jej ewentualnym zakupem albo przejęciem albo chcesz ją wycenić na potrzeby inwestora możemy dla Ciebie przeprowadzić audyt prawny obejmujący ocenę stanu prawnego, struktury własnościowej oraz możliwych obciążeń prawnych wynikających ze stosunków prawnych jak i stanu przestrzeganie obowiązujących reguł korporacyjnych.

Oferujmy

  • audyty korporacyjne,
  • audyty pracownicze,
  • audyty windykacyjne,
  • audyty umów,
  • audyt prawne sklepów internetowych,
  • due diligence.

Masz pytania, chcesz porozmawiać o danym zakresie wdrożeniowym.

Skontaktuj się z nami