Szkolenie "Komunikacja kryzysowa" (wyciek danych)

 

Wprowadzenie

Kryzys to każde wydarzenie, które może wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy 
i jej interesy oraz zaburzyć normalne funkcjonowanie m.in. na skutek działań konkurencji, inwestorów, partnerów, klientów, ale również pracowników. Może być to wydarzenie wywołane czynnikami naturalnymi, ekonomicznymi lub ludzkimi i dotyczyć np. przepisów związanych z RODO.

Najstarsza zasada dotycząca kryzysu w firmie brzmi: „firmy dzielą się na dwa rodzaje – te, które miały kryzys i te, które będą mieć kryzys”.

Kryzys z reguły jest tym ostrzejszy, im mniej jest on spodziewany. W dobrym przygotowaniu antykryzysowym ogromną rolę odgrywa więc zdolność przewidywania zagrożeń. Dzięki trafnej identyfikacji potencjalnie trudnych sytuacji możliwe jest ograniczenie do minimum ich najważniejszej cechy – elementu zaskoczenia. Na ogół przewidzenie zagrożenia pozwala na jego eliminację jeszcze przed pojawieniem się problemu.

Odbiorcy

Dla kogo jest skierowana nasza oferta szkoleniowa? 

Dla każdej firmy (zarówno małej  jak i dużej), a w szczególności: 

 • przetwarzającej dane osobowe 
 • posiadającej pracowników mobilnych (np. przedstawiciele handlowi) 
 • udostępniającej swoim pracownikom/współpracownikom systemy do pracy zdalnej (np. poczta elektroniczna, CRM) 
 • takiej, która w sieci Internet posiada swoje aplikacje/strony www (w szczególności takie jak eshop, fora dyskusyjne, aplikacje mobilne, itp) 

Jakie umiejętności wyniesiesz ze szkolenia?

Celem szkolenia jest kształtowanie wśród kluczowych pracowników umiejętności komunikacyjnych w zakresie: 

 • standaryzacji komunikacji wewnętrznej 
 • umiejętności zarządzania komunikacją wewnątrz i na zewnątrz firmy 
 • przewidywania wystąpienia możliwych sytuacji kryzysowych 
 • organizacji zespołu ds. komunikacji/kryzysu w firmie 
 • zasad komunikacji podczas kryzysu 
 • umiejętności kontaktów z mediami podczas kryzysu 
 • przeciwdziałania negatywnym następstwom kryzysu 
 • minimalizacja szkód wyrządzonych przez kryzys 
 • odbudowa wizerunku firmy i relacji handlowych 
 
 

Program szkolenia “Komunikacja podczas kryzysu”

I Co to jest kryzys?

 1. Definicja kryzysu i jego wpływ na różne obszary działalności firmy
 2. Etapy sytuacji kryzysowej i ich następstwa
 3. Negatywne skutki wystąpienia kryzysu (case studies)

II Zarządzanie problemowe i zarządzanie ryzykiem

 1. Mechanika i efekty zarządzania problemowego
 2. Mechanika komunikowania ryzyka w organizacji
 3. Jak przygotować się na kryzys?

III Techniki zarządzania kryzysem

 1. Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty zarządzania kryzysem
 2. Zespół ds. zarządzania kryzysowego
 3. Podział ról (prawnicy, zarząd, zespół prasowy, pracownicy)
 4. Komunikacja wewnętrzna podczas kryzysu
 5. Komunikacja zewnętrzna (kontrahenci, media, otoczenie)

IV Procedury działania podczas kryzysu

 1. Przygotowanie na kryzys
 2. Księga komunikacji kryzysowej
 3. Podział zadań w sztabie kryzysowym
 4. Komunikacja z mediami
 5. Komunikacja z klientami i partnerami handlowymi
 6. Komunikacja ze organami publicznymi (jeśli dotyczy)

V Odbudowa wizerunku i relacji z kontrahentami

 1. Analiza wpływu sytuacji kryzysowej na działalność i pozycję rynkową firmy
 2. Określenie grup docelowych
 3. Podjęcie aktywnych działań dot. odbudowy zaufania klientów i partnerów handlowych oraz wizerunku firmy
 4. Wprowadzenie nowych procedur antykryzysowych i działań zmierzających do umacniania pozytywnego wizerunku w grupach docelowych

Masz pytania, chcesz porozmawiać o danym zakresie wdrożeniowym.

Skontaktuj się z nami