Wdrożenie zgodności NIS

28 sierpnia 2018r. weszła w życie Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa wdrażająca do polskiego porządku prawnego Dyrektywę NIS.

Przepisy nakładają nowe obowiązki, m. in na operatorów usług kluczowych oraz dostawców usług cyfrowych, a także wprowadzają organizację krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Ustawa w szczególności dotyczy wybranych instytucji i przedsiębiorstw świadczących usługi kluczowe i cyfrowe, jednak spełnienie postawionych w niej wymagań nie pozostanie bez wpływu na dostawców oprogramowania, infrastruktury i innych komponentów niezbędnych do świadczenia wspomnianych usług.

Masz pytania, chcesz porozmawiać o danym zakresie wdrożeniowym.

Skontaktuj się z nami