ISO 27001

Dla firm, które chcą obniżyć ryzyko poniesienia strat z utratą czy wyciekiem danych, przetwarzają dane wrażliwe, pełnią funkcje procesora czy przetwarzają dużą ilość danych zalecamy wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001.


Obszary mające wpływ na bezpieczeństwo informacji w organizacji:


• Polityka bezpieczeństwa;
• Organizacja bezpieczeństwa informacji;
• Zarządzanie aktywami;
• Bezpieczeństwo zasobów ludzkich;
• Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;
• Zarządzanie systemami i sieciami;
• Kontrola dostępu;
• Zarządzanie ciągłością działania;
• Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych;
• Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji;
• Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.

Masz pytania, chcesz porozmawiać o danym zakresie wdrożeniowym.

Skontaktuj się z nami