Audyt infrastruktury IT

Celem audytu jest weryfikacja zasobów teleinformatycznych oraz organizacyjnych firmy pod kątem zapewnia właściwej ochrony Państwa celów biznesowych, w tym w szczególności integralności i rzetelności przetwarzanych danych.


W tym kroku analizy i weryfikacji dokonujemy za pomocą wymogów i wytycznych popularnych norm bezpieczeństwa, min ISO 27001.

  • analiza infrastruktury IT – kompleksowe określenie stanu fizycznego i konfiguracyjnego infrastruktury IT. Audytowi podlegają wszystkie obszary środowiska IT: sieci, serwery, stacje robocze, back-up danych, wirtualizacja, disaster recovery, itd.
  • analiza oprogramowania – weryfikacja systemów operacyjnych, oprogramowania i systemów informatycznych. Sprawdzane jest zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami pod kątem procedur bezpieczeństwa, tworzenia kopii zapasowych oraz zarządzania dostępami.
  • analiza procesów IT – analiza i optymalizacja procesów oraz przygotowanie działu IT do wdrożenia procedur będących wynikiem audytu.
  • analiza organizacji obszaru IT – celem przeprowadzenia badania jest przypisanie pracowników do odpowiednich ról i zdefiniowanie zakresów ich obowiązków. Koncentrujemy się na doświadczeniu i kompetencjach zespołu IT oraz przyjętym rynkowym best practices.

Masz pytania, chcesz porozmawiać o danym zakresie wdrożeniowym.

Skontaktuj się z nami