Firma THE IT jest partnerem biznesowym Architects of Value.

Architects of Value – AoV to lider rozwoju efektywności procesu decyzyjnego kadry zarządzającej w Polsce. Zapewnia optymalne dopasowanie potencjału menedżerów do roli, w której będą wnosić największą wartość w działania organizacji oraz przekłada potencjał kadry na wyniki biznesowe.

Symulacja biznesowa AoV to projekt badawczy, którego celem jest zdefiniowanie cech skutecznego menedżera w Państwa firmie.

Wykorzystamy do tego zaawansowane komputerowe symulacje biznesowe, które poziomem trudności są dopasowane do wyzwań kadry menedżerskiej i zarządzającej.

Badania nad procesem decyzyjnym zostały rozpoczęte 10 lat temu jako jedne z pierwszych w Europie!

Skuteczne know-how i narzędzia prowadzą do uzyskiwania efektów mierzonych wzrostem zysku oraz poprawą efektywności procesu decyzyjnego organizacji.

Celem projektu jest przekrojowe zbadanie profilu kadry dyrektorskiej i menedżerskiej przy użyciu twardych narzędzi diagnostycznych.

Na tej podstawie zostanie zweryfikowana zależność pomiędzy rzeczywistą oceną skuteczności biznesowej dyrektora/menedżera (dane z HR-owych procesów oceny), a rezultatami uzyskanymi w narzędziach AoV (symulacjach biznesowych). Zaangażowanie kadry w zależności od rodzaju badania wynosi max parę godzin na osobę.

W efekcie zostanie zbudowany profil/profile skutecznych menedżerów, które będą przydatne w wewnętrznych procesach diagnozy/rozwoju talentów, rozwoju pracowników oraz – na przyszłość – w rekrutacji, mentoringu oraz przy tworzeniu tzw. top-teamów.

• indywidualnie – czy potrafię podnieść rentowność wirtualnego biznesu?
• zespołowo – czy zespołowo decyzje są lepsze niż najlepsze indywidualnie?
• z szefem i bez szefa – czy z szefem lepiej planujemy i reagujemy na sytuację?

Symulacje biznesowe AoV to „narzędzie” zarządzania skutecznością biznesową menedżerów:

• Kształtuje i rozwija postawy świadomości biznesowej (niezbędne w budowaniu organizacji proaktywnej)
• Bada skuteczność i potencjał biznesowy menedżerów (indywidualnie, zespołowo i w relacji pionowej – szef lub lider vs zespół
• Ocenia wkład w wyniki zespołu (czy wynik zespołu jest lepszy od wyników indywidualnych?).
• Nagradza za wkład wniesiony w osiągnięcie rezultatu przez zespół. Są to działania wymagające efektywności operacyjnej albo są to efekty pracy strategicznej. Do skutecznego wdrażania właściwych decyzji firma potrzebuje obu – te dwa rodzaje talentów w symulacji współpracują i uczą się wnosić wartość zgodnie z predyspozycjami
• Odkrywa mocne strony ludzi
• Nagradza za wniesiony wkład w wyniki (nie za pracę, ale za efekty)
• Pozwala wyceniać efekty i nagradzać uczestników zgodnie z oceną wkładu w wyniki.

Masz pytania, chcesz porozmawiać o danym zakresie wdrożeniowym.

Skontaktuj się z nami