Wirtualizacja zasobów pamięci masowych

Dostarczamy rozwiązania DataCore Software – czołowego dostawcy oprogramowania pozwalającego na centralne zarządzanie, konsolidację oraz wysoką dostępność danych poprzez wirtualizację zasobów pamięci masowych.

Oferowanie przez nas rozwiązania dotyczą:

– wirtualizacji pamięci masowych,

– zcentralizowanego zarządzania zasobami dyskowymi,

– tworzenia wirtualnej infrastruktury,

– optymalizacji przestrzeni storage,

– automatyzacji procesów migracji danych pomiędzy urządzeniami w jednej lub wielu lokalizacjach,

– replikacji danych i ich odtwarzania po awarii.

DataCore Software

Masz pytania, chcesz porozmawiać o danym zakresie wdrożeniowym.

Skontaktuj się z nami