Dlaczego my?


Wszystkie operacje zostaną przeprowadzone przez naszych wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.

Osoby zaangażowane w Państwa projekty:  

 • brały czynny udział przy audytach zgodności z normą ISO 27001 i PCI DSS,
 • prowadziły cykliczne szkolenia dla pracowników w dużych firmach,
 • opracowywały i wdrażały polityki i procedury związane z bezpieczeństwem systemów IT,
 • zarządzały bądź były członkami komórek bezpieczeństwa w dużych korporacjach,
 • przeprowadzały cykliczne testy bezpieczeństwa i wdrażały zalecenia post audytowych,
 • współpracowały z innymi podmiotami zajmującymi się bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych.

 • posiadają certyfikaty/szkolenia/referencje: 
  • eWPTX (eLearnSecurity Advanced Web Application Penetration Tester)  
  • eWPT (eLearnSecurity Web Application Penetration Tester) Issuing authorityeLearnSecurity
  • Bezpieczeństwo Systemów Internetowych – Security of Internet  Niebezpiecznik.pl
  • Bezpieczeństwo frontendu aplikacji WWWSecurity of web application (frontend) Issuing authority Securitum.pl  
  • Mile2 Latam Certified Vulnerability Assessor Issuing authorityMile2 Latam  
  • Cisco IT Essentials: PC Hardware and Software Issuing authorityCisc  
  • OSCP Offensive Security Certified Professional 
  • CVE-2018-8763  oraz CVE-2018-8764
  • i inne

Masz pytania, chcesz porozmawiać o danym zakresie wdrożeniowym.

Skontaktuj się z nami