Relokacja systemów

Relokacja Serwerowni  jest to zbiór czynności które należy wykonać aby przenieść aktualną serwerownię inwestora w nowe miejsce.

Istotą relokacji jest coś więcej niż tylko przetransportowanie sprzętu z punku A do punktu B i ponowne jego podłączenie. Należy na to zadanie spojrzeć z szerszej perspektywy.

To wyzwanie logistyczne i businessowe jest również szansą na wprowadzenie konstruktywnych zmian oraz rozwój posiadanych zasobów w taki sposób aby można je było w lepszym stopniu wykorzystać do osiągania zamierzonych celów przy minimalizowaniu ponoszonych kosztów.

Relokacja systemów.

Projekty dotyczące relokacji często są obarczone wysokim stopniem ryzyka. Określa je m.in. złożoność środowiska informatycznego oraz umowy serwisowe, często podpisane z różnymi firmami. Dzięki naszemu doświadczeniu w obszarze integracji i rewitalizacji oraz dobrym relacjom z wiodącymi producentami sprzętu gwarantujemy sprawne przeprowadzenie procesu relokacji. Dbamy o to, by relokacja serwerowni odbyła się w sposób niewidoczny dla biznesu inwestora, w założonym czasie i budżecie

Skorzystaj z usług Relokacji w MAIN Data Center!

Nasi specjaliści zadbają, by przenieść Twoje obecne zasoby w możliwie jak najkrótszym czasie, nie powodując przestojów pracy firmy. Na życzenie przygotowujemy indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb biznesowych Klienta oraz wykonamy:

  • Audyt
  • Projekt
  • Dokumentacje
  • Plan, strategię
  • Realizację

Korzyści (Data Center):

  • Optymalizacja kosztów IT – redukcja kosztów  brak kosztów budowy oraz utrzymania złożonej infrastruktury i serwisu urządzeń, a także ubezpieczenia relokowanego sprzętu. Optymalizacja środowiska IT, w tym backup danych.

Dzięki kolokacji w profesjonalnym Data Center można zaoszczędzić na kosztach związanych z budową i utrzymaniem własnej serwerowni.

  • Bezpieczeństwo – Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych Klienta. Zagwarantowanie monitoringu kluczowych systemów Klienta i całodobowego wsparcia dzięki usłudze.
  • Wysoka niezawodność – redundantne systemy zasilania, chłodzenia oraz łączności zapewniają wysoką poziom bezpieczeństwa dla kolokowanych zasobów,
  • Profesjonalna obsługa – dostęp do wykwalifikowanej kadry specjalistów IT,
  • Skalowalność  – Komfort Klienta, możliwość elastycznego rozwoju środowiska IT wraz ze wzrostem biznesu i potrzeb.

Masz pytania, chcesz porozmawiać o danym zakresie wdrożeniowym.

Skontaktuj się z nami