Migracja i relokacja

Relokacja Serwerowni jest to zbiór czynności które należy wykonać aby przenieść aktualną serwerownię inwestora w nowe miejsce. 

Podczas relokacji w naturalny sposób wykonywana jest również rewitalizacja serwerowni tak naprawdę jedną usługę od drugiej różni tylko to że:

  • podczas rewitalizacji odtwarzamy serwerownię w tym samym fizycznym pomieszczeniu w którym znajdowała się przed rewitalizacją
  • podczas relokacji serwerownia jest odtwarzana w nowym miejscu.

Każdy projekt jest indywidualny!

W przypadku firm czy  instytucji państwowych przeprowadzka do nowego biura jest operacją bardzo skomplikowaną i wymagającą szczegółowego zaplanowania i wykonania. Głównym celem jest zapewnienia ciągłości pracy firmy, tak aby relokacja biura nie zaburzyła dostępności usług biznesowych. W obecnym świecie kluczowym elementem tej operacji często jest również przeniesienie serwerowni oraz sprzętu informatycznego firmy.

Istotą relokacji jest coś więcej niż tylko przetransportowanie sprzętu z punku A do punktu B i ponowne jego podłączenie. Należy na to zadanie spojrzeć z szerszej perspektywy.

To wyzwanie logistyczne i businessowe jest również szansą na wprowadzenie konstruktywnych zmian oraz rozwój posiadanych zasobów w taki sposób aby można je było w lepszym stopniu wykorzystać do osiągania zamierzonych celów przy minimalizowaniu ponoszonych kosztów.

Istotnym elementem relokacji jest dokładna analiza wpływu nowej lokalizacji na usługi, które do tej pory świadczone były w obecnym miejscu. Z punktu widzenia inwestora bardzo wiele może powiedzieć odpowiedź na pytanie dlaczego przenosimy i jak wyobrażamy sobie stan docelowy, gdyż może się okazać że do osiągnięcia zamierzonego celu fizyczne przenoszenie sprzętu może nie być konieczne a wystarczy jedynie wykonać migrację świadczonych usług do nowego modelu chmurowego.

Projekty dotyczące relokacji często są obarczone wysokim stopniem ryzyka. Określa je m.in. złożoność środowiska informatycznego oraz umowy serwisowe, często podpisane z różnymi firmami. Dzięki naszemu doświadczeniu w obszarze integracji i rewitalizacji oraz dobrym relacjom z wiodącymi producentami sprzętu gwarantujemy sprawne przeprowadzenie procesu relokacji.

Jedną z oferowanych usług w MAIN Data Center jest kompleksowa obsługa relokacji serwerowni oraz przeprowadzki sprzętu komputerowego średnich i dużych firm oraz instytucji administracji publicznej. Mamy niezbędne doświadczenie w instalacji i konfiguracji serwerów, macierzy, bibliotek, zasilaczy awaryjnych największych dostawców rozwiązań informatycznych takich jak Dell, IBM, HP,HITACHI DATA SYSTEM. Nasi inżynierowie posiadają certyfikaty Microsoft, Dell, EMC, VMWARE,HDS, które potwierdzają nasze kompetencje w zakresie planowania, przygotowania i przeprowadzenia najbardziej skomplikowanych przeprowadzek.

Doświadczony zespół MAIN Data Center w obszarze integracji i rewitalizacji, w połączeniu z dobrymi relacjami z wiodącymi producentami sprzętu IT gwarantuje sprawne przeprowadzenie procesu relokacji.

Realizacja

Przebudowa serwerowni nie może zakłócić pracy przedsiębiorstwa, dlatego rozkładamy prace na kilka etapów. Realizację prowadzimy najczęściej nocami lub w dni wolne od pracy. Rozumiemy, że każde wstrzymanie pracy biznesu jest bardzo kosztowne, dlatego solidność i terminowość stanowią priorytet.

Dokumentacja

Przygotowujemy obraz rzeczywistej sytuacji, który pomaga administratorom w zarządzaniu infrastrukturą i planowaniu jej dalszej rozbudowy.

Planowanie & strategia

Relokacja to wbrew pozorom bardzo poważna operacja, której zadaniem jest przeniesienie obecnej infrastruktury IT do nowej lokalizacji. Wymaga wielu czynności przygotowawczych oraz przemyślanych i zaplanowanych działań. Odpowiednie planowanie i strategia to klucz do sukcesu. Przeprowadziliśmy już z sukcesem wiele złożonych projektów dla klientów z listy największych firm w Polsce. 

Migracja

Migracja pojęcie „migracja” w świecie IT ma bardzo szerokie znaczenie.  Kryje się pod nim kilka usług wraz z ich wszelkimi wariantami. 

W możliwie najszerszym znaczeniu migracja jest to przeniesienie, zaadoptowanie jak i również uaktualnienie istniejących systemów, serwerowni czy nawet całej infrastruktury do najnowszych standardów obowiązujących na Rynku IT. Tym co wyróżnia migrację od zwyczajnego wdrażania nowych systemów technologii oraz rozwiązań jest to, że jej założeniem jest aby zachowana została integralność wszystkich zastanych danych, systemów oraz ciągłość procesów w organizacji.

MAIN Data Center w ramach migracji może dla Państwa  wykonać szereg usług min:

Zwirtualizowanie istniejącej fizycznej infrastruktury do nowego środowiska którym mogą być min: hosty klienta, chmura prywatna, chmura hybrydowa czy chmura publiczna. Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestor może skupić się na istocie swojego biznesu, dział IT zostaje odciążony od fizycznego dbania o infrastrukturę a może się skupić na swoich najważniejszych działaniach.

Migracja środowiska wirtualnego pomiędzy hypervisorami w każdym możliwym kierunku kvm<->VMVARE<-> hiper-v<->XEN  oraz do chmury (prywatnej/hybrydowej/publicznej).

Migracja danych z istniejących środowisk do środowisk spełniających najnowocześniejsze standardy, m.in:

  • fizyczne maszyny do macierzy,
  • fizyczne maszyny do cloud storage,
  • macierze do cloud storage.

Migracja systemów operacyjnych do ich najnowszych wersji lub do zupełnie innej rodziny systemów.

Migracja serwerów pocztowych on-prem do chmury (np. exchange lub home.pl do o365).

Migracja do nowej wersji systemu. Usługa obejmuje  przeniesienie danych i bieżącej konfiguracji środowiska klienta do nowego systemu. Dotyczy również sytuacji wymiany/aktualizacji systemów na posiadanej platformie sprzętowej.

Migracja do innego systemu. Usługa obejmuje przeniesienie danych oraz konfigurację środowiska w nowym systemie, w sposób umożliwiający poprawną pracę wymaganych aplikacji.

Migracja do innej lokalizacji. Usługa dotyczy w szczególności przeniesienia przetwarzania do zewnętrznego usługodawcy (outsourcing) i obejmuje konfigurację  umożliwiającą zdalną pracę w systemie. W tym celu tworzone są połączenia komunikacyjne oraz konfigurowane środowisko użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami i usługami.

Posiadaczom starszych wersji systemów, proponujemy ich migrację do nowszych technologicznie rozwiązań. Dzięki temu infrastruktura IT w Państwa firmie będzie bardziej elastyczna, bezpieczna oraz zgodna ze współczesnymi standardami IT. 

Mając na uwadze, że wiele z tych systemów jest nadal wykorzystywanych w bieżących procesach biznesowych i są ich niezbędnymi składnikami, oferujemy naszym Klientom możliwość ich konserwacji oraz wirtualizacji.

Kilka przydatnych informacji

Cele stojące za migracją do chmury

Cloud computing otwiera wiele nowych możliwości przed działami IT, ale migrację korporacyjnych zasobów IT do chmury trzeba dobrze zaplanować. Oczywiście decyzja o migracji do chmury nie jest zero-jedynkowa. Jedną z podstawowych kwestii jest więc wytypowanie aplikacji, które nadają się do migracji oraz określenie, jak i kiedy te aplikacje zostaną przeniesione. Według badań przeprowadzonych przez IDC, aż 60% firm rozważa przeniesienie do chmury swoich aplikacji biznesowych w ciągu najbliższych miesięcy.

Dobry kandydat do migracji do chmury powinien spełniać następujące warunki:

  • Zmienne wymagania – jeśli aplikacja ma stałe, przewidywalne zapotrzebowanie na zasoby, utrzymywanie jej lokalnie z reguły będzie tańsze niż przenoszenie jej do chmury.
  • Standardowe funkcje – wydajność w chmurze osiąga się dzięki automatyzacji i wirtualizacji. Automatyzacja jest opłacalna kosztowo w przypadku aplikacji o ograniczonym zestawie funkcji.
  • Niezależność – jeśli działanie aplikacji w dużym stopniu zależy od komunikacji z innymi systemami, migracja tylko tej jednej aplikacji do chmury negatywnie wpłynie na jej wydajność. Nawet przy łączach o dużej przepustowości problemem mogą się okazać opóźnienia w komunikacji sieciowej.

Widzimy że migrację do chmury najkorzystniej jest rozpocząć od aplikacji o mniejszym znaczeniu, mniej złożonych i działających stosunkowo niezależnie. Natomiast migracja aplikacji o krytycznym znaczeniu powinna – o ile w ogóle – nastąpić dopiero później. Warto dodać, że chmura daje możliwość korzystania z usług zarządzanych. W końcu nie każdą aplikację da się łatwo przenieść do chmury, a usługi zarządzane mogą pomóc nie tylko w zarządzaniu aplikacjami, ale także w ich przenoszeniu do chmury. To są realne kwestie, które firmy rozważają przy okazji wdrażania cloud computing.

Serwerownia jest to pomieszczenie wyposażone w odpowiednią infrastrukturę w celu zapewnienia najbardziej optymalnych warunków pracy dla serwerów i innych urządzeń IT. Serwerownia zapewnia optymalne warunki klimatyczne (temperaturę
i wilgotność powietrza), bezpieczeństwo (ochrona fizyczna, ochrona przeciwpożarowa, monitoring video, zasilanie gwarantowane) oraz szybki dostęp od sieci Internet.

Masz pytania, chcesz porozmawiać o danym zakresie wdrożeniowym.

Skontaktuj się z nami