MAAS - środowisko dedykowane - bare metal as a service

Wkrótce uruchomimy nową usługę: fizyczne serwery (Bare Metal As a Service/MaaS), które tworzą niezwirtualizowaną architekturę obliczeniową.

Infrastruktura Bare Metal As a Service/MaaS to systemy obliczeniowe które nie posiadają systemu operacyjnego oraz aplikacji użytkowych, klient posiada „wolną rękę”. Jest to infrastruktura, która może być alternatywą dla usług IaaS.

Korzystając z IaaS jesteśmy narażeni na to, że inni użytkownicy usługi współużytkują tą samą infrastrukturę IT i skonfigurowane przez nich wirtualne maszyny, funkcjonujące w obszarze tego samego fizycznego serwera, zaburzają pracę innych wirtualnych maszyn. W systemach Bare Metal As a Service nie dochodzi do takich sytuacji.

• Bare Metal As a Service umożliwi korzystanie z tzw. Kontenerów Aplikacji.
• Dzięki usłudze uzyskamy pewność, że aplikacja będzie obsługiwana z maksymalną szybkością, jaką może oferować dana infrastruktura Bare Metal.

Masz pytania, chcesz porozmawiać o danym zakresie wdrożeniowym.

Skontaktuj się z nami