IAAS - środowisko dedykowane - private cloud

VMware vCloud Director pozwala na stworzenie chmury prywatnej w zewnętrznym data center MAIN. Klient otrzymuje klaster hostów VMware ESX zarządzanych za pośrednictwem VMware vCenter. W MAIN przydziela się mu odpowiednie pule zasobów, a następnie zamyka je w dedykowanej podsieci. W oparciu o wykupione zasoby klienci mogą tworzyć własne maszyny wirtualne. Dodatkowo dostarczane w data center MAIN środowisko jest maksymalnie zoptymalizowane pod konkretnego klienta.

W ramach tej samej usługi klient otrzymuje też zasoby sieciowe. Dostęp do zasobów przechowywanych w centrum danych MAIN klient może dowolnie skonfigurować za pomocą VMware NSX. Rozwiązanie to pozwala dowolnie skonfigurować sieci WLAN, w tym tunele VPN pomiędzy własnymi oddziałami a data center MAIN.

W takiej, zwirtualizowanej infrastrukturze – dzięki VMware vCloud Director – można udostępniać dowolne zasoby. Można też nałożyć dowolne ograniczenia dotyczące np. taktowania zegara procesora, zasobów dyskowych czy dostępnej liczby maszyn wirtualnych. W ramach VMware vCloud Director klient otrzymuje konsolę, za pomocą której może zarządzać swoim środowiskiem, w tym stworzyć wstępnie skonfigurowane maszyny wirtualne, które są następnie klonowane, gdy realizowany projekt wymaga udostępnienia dodatkowych serwerów wirtualnych.

Co ważne, możliwa jest pełna rozliczalność udostępnianych wewnątrz firmy – czy grupy firm – zasobów. Dotyczy to nie tylko serwerów, ale także systemów pamięci masowych i zasobów sieciowych. Zwirtualizowane środowisko można rozliczać np. per działy biznesowe w zależności od tego, kto i w jaki sposób z nich korzysta.

Masz pytania, chcesz porozmawiać o danym zakresie wdrożeniowym.

Skontaktuj się z nami